Skupina odborov 26

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Úplné znenie: Normatív 2683 H 11 elektromechanik-silnoprúdová technika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika

Úplné znenie: Normatív 2683 H 12 elektromechanik-automatizačná technika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 13 elektromechanik - telekomunikačná technika

Úplné znenie: Normatív 2683 H 13 elektromechanik-telekomunikačná technika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 14 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

Úplné znenie: Normatív 2683 H 14 elektromechanik-oznamovacia a zabezpečovacia technika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika

Úplné znenie: Normatív 2683 H 15 elektromechanik-úžitková technika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a teplé čerpadlá

Úplné znenie: Normatív 2683 H 17 elektromechanik-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik

Úplné znenie: Normatív 2679 K mechanik mechatronik

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2682 K mechanik počitačových sietí

Úplné znenie: Normatív 2682 K mechanik pocitačových sietí

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

Úplné znenie: Normatív 2697 K mechanik elektrotechnik

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2675 L 01 elektrotechnika - energetika

Úplné znenie: Normatív 2675 L 01 elektrotechnika-energetika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Úplné znenie:Normatív 2675 L 02 elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

Úplné znenie: Normatív 2675 L 03 elektrotechnika-elektronické zariadenia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2676 L zariadenia oznamovacej techniky

Úplné znenie: Normatív 2676 L zariadenia oznamovacej techniky

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2675 M elektrotechnika

Úplné znenie: Normatív 2675 M elektrotechnika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2694 M informačné a sieťové technológie

Úplné znenie: Normatív 2694 M informačné a sieťové technológie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2675 Q elektrotechnika

Úplné znenie: Normatív 2675 Q elektrotechnika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2695 Q počítačové systémy

Úplné znenie: Normatív 2695 Q počítačové systémy

Newsletter december 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť