Skupina odborov 39

Dodatok č. 1

Skupina 39 znenie pdf

1. september 2014 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom

Dodatok č. 2

Skupina 39 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru logistika

Dodatok č. 3

Skupina 39 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 39 Špeciálne technické odbory

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť