Skupina Odborov 39

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

Úplné znenie: Normatív 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť