Skupina Odborov 42, 45

Dodatok č. 1

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Doplnenie študijného odboru lesníctvo a lesnícky manažment do obsahu jednotlivých častí ŠVP

Dodatok č. 2

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Doplnenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre učebné odbory: poľnohospodár – mechanizácia, poľnohospodár – farmárstvo a s tým súvisiace úpravy rámcových učebných plánov pre 3. ročné učebné odbory

Dodatok č. 3

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

1. Doplnenie a spresnenie spôsobu výkonu praktického vyučovania
2. Doplnenie Vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre:
učebný odbor agromechanizátor – opravár
študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka
3. Doplnenie základných údajov a rámcových učebných plánov skráteného štúdia pre:
1 – ročný vzdelávací program
2  – ročný vzdelávací program

Dodatok č. 4

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť