Skupina odborov 42, 45

Dodatok č. 1

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Doplnenie študijného odboru lesníctvo a lesnícky manažment do obsahu jednotlivých častí ŠVP

Dodatok č. 2

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Doplnenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre učebné odbory: poľnohospodár – mechanizácia, poľnohospodár – farmárstvo a s tým súvisiace úpravy rámcových učebných plánov pre 3. ročné učebné odbory

Dodatok č. 3

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

1. Doplnenie a spresnenie spôsobu výkonu praktického vyučovania
2. Doplnenie Vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre:
učebný odbor agromechanizátor – opravár
študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka
3. Doplnenie základných údajov a rámcových učebných plánov skráteného štúdia pre:
1 – ročný vzdelávací program
2  – ročný vzdelávací program

Dodatok č. 4

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Doplnenie VUP a VUO učebných odborov 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo; 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby; 4571 H záhradník; 4569 H viazač – aranžér kvetín.
Doplnenie ŠVP pre študijný odbor 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo a študijný odbor 4246 M bioenergetika, aj pre pomaturitné štúdium.
Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 5

Skupina 42, 45 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 5, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť