Skupina Odborov 42, 45

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba 

Úplné znenie: Normatív 4572 F poľnohospodárska výroba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4579 F lesná výroba 

Úplné znenie: Normatív 4579 F lesna vyroba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia 

Úplné znenie: Normatív 4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo 

Úplné znenie: Normatív 4561 H 02 poľnohospodár - farmárstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4561 H 03 poľnohospodár - služby 

Úplné znenie: Normatív 4561 H 03 poľnohospodár - služby

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 

Úplné znenie: Normatív 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4580 H 02 chvateľ - chov koní a jazdectvo

Úplné znenie: Normatív 4580 H 02 chovatel - chov koni a jazdectvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4580 H 03 chovateľ - chov oviec

Úplné znenie: Normatív 4580 H 03 chovatel - chov oviec

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4571 H záhradník

Úplné znenie: Normatív 4571 H záhradník

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 

Úplné znenie: Normatív 4529 H pracovník pre záhrad tvorbu zeleň služby

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4629 H viazač aranžér kvetín 

Úplné znenie: Normatív 4569 H viazač aranžér kvetín

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4562 H lesokrajinár

Úplné znenie: Normatív 4562 H lesokrajinár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7529 H mechanizátor lesnej výroby

Úplné znenie: Normatív 4575 H mechanizátor lesnej výroby

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4524 H agomechanizátor opravár 

Úplné znenie: Normatív 4524 H agromechanizátor opravár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4210 M agropodnikanie 

Úplné znenie: Normatív 4210 M agropodnikanie

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4219 M 01 lesníctvo  - lesnícka prevádzka

Úplné znenie: Normatív 4219 M 01 lesníctvo-lesnícka prevádzka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4219 M 02 lesníctvo - krajinná ekológia 

Úplné znenie: Normatív 4219 M 02 lesníctvo-krajinná ekológia

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo 

Úplné znenie: Normatív 4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 

Úplné znenie: Normatív 4236 M ekonomika pôdohospodárstva

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 

Úplné znenie: Normatív 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka výroba a služby 

Úplné znenie: Normatív 4211 M záhradníctvo, 4228 M záhradnícka výroba a služby

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4526 K mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Úplné znenie: Normatív 4526 K mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4553 K ponikateľ pre rozvoj vidieka 

Úplné znenie: Normatív 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4556 K operátor lesnej techniky 

Úplné znenie: Normatív 4556 K operátor lesnej techniky

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4511 L záhradníctvo

Úplné znenie: Normatív 4511 L záhradníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4512 L polnohospodárstvo

Úplné znenie: Normatív 4512 L poľnohospodárstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4521 L lesné hospodárstvo

Úplné znenie: Normatív 4521 L lesné hospodárstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Úplné znenie: Normatív 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4210 Q 02 agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu 

Úplné znenie: Normatív 4210 Q 02 agropodnikanie-hygiena potravín živočíšneho pôvodu 

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4220 Q lesníctvo a lesnícky manažment 

Úplné znenie: Normatív 4220 Q lesníctvo lesnícky manažment

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4221 Q vidiecka turistika 

Úplné znenie: Normatív 4221 Q vidiecka turistika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny 

Úplné znenie: Normatív 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4578 H rybár, 4215 M rybárstvo, 4508 L rybárstvo a životné prostredie

Úplné znenie: Normatív 4578 H rybár, 4215 M rybárstvo, 4508 L rybárstvo a životné prostredie

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť