Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Učebnice a učebné pomôcky

Učebnice a učebné pomôcky

Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc na SOŠ v zmysle platnej Smernice č. č.22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. Ide o kontinuálny proces, ktorý v sebe zahŕňa posudzovanie  a hodnotenie učebníc  z hľadiska súladu so ŠVP, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti informácií,  didaktického spracovania, veku primeranosti, rozvoja osobnosti, spoločenskej korektnosti.

ŠIOV participuje na vytváraní podkladov  pre objednávacie konanie učebníc a edičný plán na príslušný kalendárny rok.  Podľa potreby aktualizuje databázu registra recenzentov,  zverejnenú  na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť