Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Učebnice a učebné pomôcky

Učebnice a učebné pomôcky

Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc na SOŠ v zmysle platnej Smernice č. č.22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. Ide o kontinuálny proces, ktorý v sebe zahŕňa posudzovanie  a hodnotenie učebníc  z hľadiska súladu so ŠVP, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti informácií,  didaktického spracovania, veku primeranosti, rozvoja osobnosti, spoločenskej korektnosti.

ŠIOV participuje na vytváraní podkladov  pre objednávacie konanie učebníc a edičný plán na príslušný kalendárny rok.  Podľa potreby aktualizuje databázu registra recenzentov,  zverejnenú  na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Newsletter október 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť