Search
Close this search box.

Celoslovenská súťaž „ IPM STUDENT AWARD“

Stredoškoláci –   súťažili v odborných vedomostiach a zručnostiach v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl.

 Odborný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o.  vyhodnotil v dvoch kategóriách 3 najlepších súťažiacich, ktorí uspeli spomedzi 7 zapojených žiakov do 19. ročníka celoštátnej súťaže „ IPM STUDENT AWARD“.

Žiaci v školách používajú grafické systémy od spoločnosti PTC Creo (Pro/ENGINEER).  Víťazmi na prvých 3 miestach sa stali: Tomáš Slezák za prácu „3D tlačiareň“ zo SPŠ technickej  Martin, Benjamín Vajda za prácu „Bicykel Mondraker“ zo SPŠ technickej Bardejov a István Hegedüš za prácu „Rybársky naviják“ zo  SPŠ Komárno.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie mali nesmierne náročnú úlohu vybrať troch najlepších  žiakov. Komisia hodnotila v dvoch kategóriách. V A kategórii hodnotila originalitu, náročnosť a zložitosť práce a v kategórii B  technické prevedenie a praktické využitie práce.  Žiaci preukázali svoju kreativitu a výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov.  Všetky témy prác víťazných projektov boli nápadité a zaujímavé.  István Hegedüš sa zapojil do súťaže aj v minulom roku a získal 1. miesto, čím ukázal, že vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD modelovania má výnimočné a táto práca ho nesmierne baví. 

Súťažiaci získali nie len bohaté odborné skúsenosti od odborníkov z praxe, ale aj zaujímavé ocenenia od gestora IPM a ŠIOV-u.  Víťazom srdečne blahoželáme!

Skip to content