Search
Close this search box.

Súťaž v odborných teoretických a praktických zručnostiach “ OKOLO NÁS“

 

Oblasť práce s talentami s hospodárskou praxou predstavuje aktívne súťaž v odborných teoretických a odborných praktických zručnostiach „OKOLO NÁS“ v zameraní na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu pre  študijné odbory M 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, M 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, učebné odbory 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Predmetom súťaže je aktívna podpora vzdelávania v zameraní na oblasť urbanistického a technického riešenia objektov formou vypracovania štúdie/návrhu záhradnej architektúry verejných priestorov vybranej organizácie a to podľa kritérií stanovených vyhlasovateľom súťaže, spoločnosťou SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

Skip to content