Search
Close this search box.

Mladý mechatronik

Súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky určená pre žiakov SOŠ, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivých  kompetencií žiakov, odborných, teoretických vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností z elektrotechniky, automatizácie a mechaniky, riešenia  úloh a zadaní sú zamerané na vlastnosti pneumatických pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfiguráciu PLC (S7-300), optické snímače, konštrukciu, zapájanie, spracovanie signálov, logické funkcie v programe. Strojné zariadenia a  komponenty garantuje spoločnosť FESTO.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content