Search
Close this search box.

Informácia o doložke k vysvedčeniu

Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave dáva školám, v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia Doložiek k vysvedčeniu.
Žiak, ktorý absolvoval úspešne cvičnú firmu, môže dostať takzvanú Doložku k vysvedčeniu za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.
Učitelia si môžu stiahnuť Doložku k vysvedčeniu TU. V prípade, že využijete túto možnosť, odporúčame Vám doložku vytlačiť na farebnej tlačiarni a na hrubší biely papier (od 120 g do 200g) doložka k vysvedčeniu.  
Skip to content