Search
Close this search box.

Výstupy NP

Aktivity 1

1.1

Zmluvy o spolupráci 7x

2017_02_24AZZZSR_Zmluva o spolupraci

2017_02_24RUZ_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SBK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SLsK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SOPK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SPPK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SŽK_Zmluva o spolupraci


Dodatky:

SŽK_Dodatok

SLK_Dodatok

Model zamestnávateľského centra

Metodika zamestnávateľského centra

Príloha_analýza ZC_živnostnik

Príloha_analýza ZC_stavebníctvo

Príloha_analýza ZC_strojársky a elektrotechnický

Príloha_analýza ZC_včelárstvo

Model a metodika zamestnávateľského centra


1.2
1. Zoznam povolaní v SDV

V rámci letnej kampane „Duál inšpiruje aj v lete“ boli predstavené povolania:
1 pekár
2 železničiar
3 kuchár
4 farmár
5 stolár
6 lesník
7 obuvník
8 umelecký kováč

 

Na základe zmluvy s dodávateľom boli predstavené povolania:

Operátor gumárenskej a plastikárskej výroby
Výpravca
Pracovník v potravinárstve
Poľnohodpodár – mechanizátor
Obchodný pracovník
Kuchár
Mechanik elektrotechnik
Mechanik nastavovač
Obrábač kovov
Mechanik mechatronik
 

2. Opis predmetu zákazky – výroba informačných a audiovizuálnych videí pre SDV

3. Výber dodávateľa prostredníctvom VO

4. Podpis zmluvy s dodávateľom

5. Realizácia jednotlivých aktivít plánu propagácie

6. Vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých propagačných aktivít


1.3
Školenia inštruktorov – v súčastnosti vyškolených 543 inštruktorov

BOOK komplet.pdf

Správa za rok 2016 A1

Správa za rok 2017 A1

Skip to content