News

Štátny inštitút odborného vzdelávania usporiadal 23. septembra diskusné fórum „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“, kde spolu s odborníkmi otvorili a predstavili zaujímavé, podnetné a inšpirujúce témy týkajúce sa …

Všetci sme boli veľmi radi, že sme sa mohli 8. – 9. novembra po dvojročnej pandemickej prestávke opäť prezenčne zúčastniť 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Spoločenskom pavilóne …

Cieľom mobilít financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ďalších organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy.  Na úseku celoživotného vzdelávania v rámci …

Pod záštitou Juhočeského kraja a štatutárneho mesta České Budějovice sa v rámci celoštátnej výstavy „Vzdelanie a remeslo“ uskutočnil 3. a 4. novembra už ôsmy ročník „Veľtrhu fiktivních firem“. Jeho organizácie sa ako  …

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť …

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné …

en_GB
Skip to content