News

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné …

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene bude  16.- 18. apríla dejiskom finálového kola súťaže Skills Slovakia, ktorá preverí praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov v profesii STOLÁR. Vo finále siedmeho …

V marci mali cvičné firmy rušné obdobie. Naprieč Slovenskom prebehlo viacero kontraktačných dní a veľtrh. Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej …

ŠIOV implementuje model CAF (Common Assesment Framework) od roku 2024 v rámci národného projektu „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko …

Štátny inštitút odborného vzdelávania so svojim tímom z úseku celoživotného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje už tretí ročník Mesiaca kvality s viacerými podujatiami …

V tomto školskom roku sa uskutoční ôsmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik 2024. Celoštátne finálové kolo sa bude konať 23.-24. apríla na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej …

en_GB