Search
Close this search box.

Aktivita 3

3.1.
Vypracovanie návrhu na konštituovanie a zapojenie skupiny expertov na národnej úrovni a 8 regionálnych skupín expertov do implementácie systému duálneho vzdelávania

  1. Princípy, zásady a postupy spôsobu konštituovania a zapojenia skupín expertov do implementácie systému duálneho vzdelávania
  2. Zoznam regionálnych odvetvových skupín expertov
  3. Štatút regionálnych skupín expertov
  4. Smernica práce regionálnych odvetvových skupín expertov
  5. Plán práce regionálnych odvetvových skupín expertov
  6. Návrh novej siete stredných škôl
  7. Plán implementácie zavádzanie novej siete stredných škôl (reštrukturalizácie) pre jednotlivé samosprávne kraje

3.2.
Aktualizácia manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.

Manuál pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie nasledujúcom školskom roku


3.3.
Realizácia procesu nastavenia plánov výkonov škôl

1. A3.3 Podklady na vypracovanie návrhov VZN a Analýza implementácie plánov výkonov pre roky 2017-2018

2. A3.3 Podklady na vypracovanie návrhov VZN a Analýza implementácie plánov výkonov pre roky 2018-2019

3. A3.3 Podklady na vypracovanie návrhov VZN a Analýza implementácie plánov výkonov pre roky 2019-2020

4. A3.3 Podklady na vypracovanie návrhov VZN a Analýza implementácie plánov výkonov pre roky 2020-2021

5. Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2017
6. Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2018

7. Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2019
8. Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2020

Plánovacie tabuľky VÚC

Skip to content