SkillMe

Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle – skillME

skilllme

Štátny inštitút odborného vzdelávania je partnerom medzinárodného projektu SkillME a  v spolupráci s národnými i medzinárodnými partnermi sa podieľa na implementácií jednotlivých aktivít projektu. Národnými partnermi sú: Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republike a Stredná odborná škola Stará Turá.

V rámci medzinárodnej spolupráce spolupracuje so zástupcami reprezentatívnych zväzov v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, národnými regulačnými inštitúciami a strednými odbornými školami z partnerských krajín: Chorvátska, Lotyšska a Slovinska.

Hlavným cieľom projektu je identifikácia nedostatkových zručností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle a vo svojej podstate je projekt reakciou na skutočnosť, že napriek pomerne vysokej nezamestnanosti elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka množstvo pracovných príležitostí, no zamestnávatelia majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov.

Aktivity projektu riešia chýbajúce zručnosti vo výrobe, zlepšujú možnosti uplatniteľnosti na trhu práce a v neposlednom rade zvyšujú schopnosť odborných škôl reagovať na potreby požiadavky nových zručností na trhu práce.

Cieľovými skupinami projektu sú najmä spoločnosti v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, študenti, zamestnanci výrobných spoločností, stredné odborné školy, inštitúcie celoživotného vzdelávania a ďalšie osoby zapojené do problematiky trhu práce a odborného vzdelávania v uvedených oblastiach.

V rámci hlavných aktivít projektu sa v roku 2015 uskutočnili vo všetkých partnerských krajinách uskutočnili rozhovory s personálmi riaditeľmi elektrotechnických a strojárskych spoločností za účelom identifikácie zručností, ktoré im u zamestnancov najviac chýbajú. Mnoho oslovených spoločností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v spolupracujúcich krajinách identifikovalo podobné chýbajúce zručnosti u svojich zamestnancov. Najčastejšie zamestnancom chýbali zručnosti v týchto oblastiach:

  1. Technická dokumentácia;
  2. CAD/CAM systémy;
  3. Automatizácia;
  4. Nové materiály.

Najviac chýbajúce zručnosti boli na základe prieskumu z realizovaných rozhovorov vybrané a rozdelené medzi partnerské krajiny. Každá krajina je zodpovedná za vypracovanie krátkeho vzdelávacieho programu z pridelenej oblasti. Vytvorené vzdelávacie programy budú pilotne vyskúšané na partnerských školách a následne budú doplnené do existujúcich študijných odborov.

Doba trvania projektu: 1. 11. 2014 – 30. 10. 2017Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+

Projektové číslo: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA

Bližšie informácie: https://www.gzs.si/skill-me.

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť