Search
Close this search box.

Pražský veľtrh cvičných firiem

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Praha 2019

Bratislava – 15. apríla 2019 – 25. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Prahe sa uskutočnil v priestoroch Výstaviska Holešovice 21. – 22. marca 2019. V tomto roku sa na ňom zúčastnilo 124 cvičných firiem, okrem hostiteľov sa zúčastnili aj družstvá zo Slovenska, Rumunska, Belgicka, Luxemburska, Talianska, Španielska, Rakúska a Bulharska.

Druhé miesto v celkovom hodnotení pre cvičnú firmu FOLKSTYLE, s.r.o. z Obchodnej aladémie v Trenčíne bolo krásnym zadosťučinením za prácu a snahu celého tímu. Uvedenú cvičnú firmu Cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Rožňavy obsadila v celkovom hodnotení  17. miesto a CF APOLLONAS s. r. o.,  Nevädzova 3, Bratislava 21. miesto.

V súťažnej kategórii najlepší katalóg sa na prvom mieste umiestnila CF APOLLONAS, s.r.o.,  Bratislava. CF FOLKSTYLE, s.r.o. obsadila 3. miesto.

V súťažnej kategórii najlepší stánok získala 5. miesto CF FOLKSTYLE, s.r.o., Trenčín a 8. miesto CF APOLLONAS, s.r.o., Bratislava.

V súťažnej kategórii najlepšia prezentácia obsadila 5. miesto CF AUTOCENTRUM OA, s.r.o., Rožňava.

Ďakujeme im za krásne prezentovanie našej krajiny.


Praha hostila už 23. ročník „Mezinárodního veletrhu fiktívních firem“

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Prahe pripravuje cvičná firma Antre z Obchodnej akadémie Heroldovy sady 1 z Prahy. Patrí medzi prestížne a ojedinelé akcie vďaka svojej tradícii, kvalite, profesionalite, priateľskému prostrediu a rozvoju vzdelávania mladých.

Praha hostila už 23. ročník „Mezinárodního veletrhu fiktívních firem“

Tento rok už 23. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa uskutočnil, tak ako obvykle v marci,  v dňoch 22. – 24. 03. 2017 na výstavisku Praha 7 – Holešovice.

Vystavovalo 112 cvičných firiem z desiatich krajín Európy a to Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Fínska, Talianska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Španielska. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka školstva, mládeže a telovýchovy ČR pani Mgr. Katarína Valachová, PhD. spolu s primátorkou hlavného mesta Prahy Mgr. Adrianou Krnáčovou, MBA. Na organizácii a príprave sa podieľal aj Národný ústav pre vzdelanie, Europen PEN International a na technickej podpore spoločnosť AOV.

Na veľtrhu sa veľmi aktívne zúčastnili aj dve slovenské cvičné firmy a to: Greatment, s. r. o. z Obchodnej akadémie, Nevädzova z Bratislavy a Adam Koruna  Black Crown z Obchodnej akadémie Rožňava.

Voľné chvíle na veľtrhu počas obchodovania spríjemňoval kultúrny program, ktorý sa celý niesol v znamení dvadsiatych–tridsiatych rokov minulého storočia a samozrejme aj pútavé prezentácie zúčastnených cvičných firiem, vystúpenia jednotlivých účastníkov a sponzorov vrátane hudobných predstavení a exhibícií.

Súčasťou veľtrhu boli aj  súťaže vystavovateľov. V tomto roku to bola súťaž o najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepšiu prezentáciu firiem a druhý rok aj vedľajšie súťaže ako „90 sekúnd vo výťahu“ a najlepší plagát, fotka.

Súťaž „90 sekúnd vo výťahu“, nad ktorou prevzal záštitu prezident Europen PEN International Scott Mitchel z centra CF v Kanade, je zaujímavá tým, že hlavnou úlohou prezentujúceho je predstaviť cudzincovi cestou výťahom za 90 sekúnd svoju cvičnú firmu.

Slovenské CF získali na veľtrhu veľmi krásne umiestnenia: v kategórii najlepší zahraničný katalóg získala 3. miesto CF Greatment z OA Nevädzova a 4. miesto CF Adam Koruna Black Crown z OA Rožňava. V kategórii najlepšia zahraničná prezentácia získala 4. miesto CF Greatment z OA Nevädzova z Bratislavy. V kategórii najlepší zahraničný stánok získala 4. miesto CF Greatment z OA Nevädzova a taktiež 4. miesto CF Adam Koruna Black Crown z OA Rožňava. V rámci kategórie Absolútny víťaz všetkých súťaží CF zúčastnených na veľtrhu sa sCF Greatment z OA Nevädzova umiestnila na 4. mieste. Celkové bodové vyhodnotenie nájdete na http://antreprague.cz.

Zo 112 cvičných firiem z 10 krajín sveta získali dve slovenské CF krásne umiestnenia. Gratulujeme!

Skip to content