Search
Close this search box.

Projekt ACT ECO

PROJEKT ACT ECO VÝUČBA EKO VÝSTAVBY PRE VŠETKÝCH

ACT ECO je medzinárodný projekt, vytvorený v rámci programu ERASMUS+ číslo 2019-1-SK01-KA204-060788, ktorý si kladie za úlohu podnietiť záujem o odborné vzdelávanie v oblasti ekologického a udržateľného staviteľstva.

Cieľom projektu je vytvorenie intelektuálnych zdrojov ekologického a udržateľného staviteľstva, databázy a vzdelávacej platformy s využitím výsledkov z predchádzajúcich projektov v tejto oblasti a následná implementácia ekologického a udržateľného staviteľstva do učebných osnov.

Projektové výstupy budú k dispozícii školám a ďalším cieľovým skupinám formou vzdelávacích online kurzov, certifikovaných kurzov ECVET, webinárov a ďalších školiacich nástrojov, ako i poskytnutím vytvorenej databázy. Učebné texty a videá budú prístupné na EU platforme. Projektové aktivity budú zahŕňať aj tréningy praktických zručností.
Realizácia projektu prebieha v období od 1.10.2019 do 30.4.2022.

Projektovými partnermi sú:

  • Občianske združenie ArTUR, Hrubý Šúr
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
  • ASBN – Austrian strawable network – Rakúsko
  • AsTerre – Association Nationale des Professionels de la Terre Crue – Francúzsko
  • Sdružení hlineného stavitelství z.s. – Česká republika

Newsletter ACT ECO

Bližšie informácie k realizácii projektu a zapojeniu ŠIOV do projektových aktivít Vám poskytnú:
Ladislav Šatka, ladislav.satka@siov.sk
Mária Olšinská, maria.olsinska@gmail.com

Erasmus plus

Skip to content