Search
Close this search box.

Stredoškolská odborná činnosť

 

  • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Online prihlásenie do súťaže SOČ – registrácia/prihlásenie:

 

Školský rok 2024/2025

 

Školský rok 2023/2024

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

 

Zelený andel 2024

 

Školský rok 2022/2023

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Zelený andel 2023

Školský rok 2021/2022

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Zelený andel 2022:

 

Školský rok 2020/2021

Stredoškolská konferencia 2021 - zborník

Stredoškolská konferencia 2021 - zoznam prezentovaných projektov

Analýza vyhodnotenia výsledkov a vedomostí žiakov súťaže

Písomné zhodnotenie úrovne prác členmi odborných hodnotiacich komisií

Graf - počet zapojených škôl 1995 - 2021

Graf - počet zapojených žiakov a prác 1995 - 2021

Štatistika zapojenosti do SOČ - celoštátne

Dotazníkový prieskum - výsledky

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Štartovacie listiny celoštátnej prehliadky SOČ

ZELENÝ ANDEL 2021

Školský rok 2019/2020 - 42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť

Informácia k poradiu výsledkovej listiny SOČ – dištančne.

Výsledky celoštátneho kola obsahujú poradie podľa hodnotiacich kritérií:

  • od 1. po 3. miesto: hodnotiace tabuľky spracované členmi OHK odovzdané predsedovi OHK príslušného súťažného odboru, ktorý body spočítal a určil poradie.
  • Všetky ostatné práce uvedené pod sebou vo výsledkovej listine na 4. mieste sú rovnocenné.

Školský rok 2018/2019

Výsledkové listiny 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Štartovacie listiny:

Výsledkové listiny:


Memorandum o spolupráci
Metodická príručka

Školský rok 2016/2017

Výsledkové listiny:


Štartovacie listiny:

Skip to content