Green Wheels

Štátny inštitút odborného vzdelávania  vstúpil do realizácie nového projektu s názvom „Green Wheels: Operation, repair and service of hybrid and electric cars – Zelené vozidlá – Opravy, údržba a servisovanie hybridných a elektrických vozidiel“ realizovaný v rámci programu Erasmus +.

Projekt sa zameriava na tvorbu tzv. Blended learning vzdelávacích materiálov (spojenie klasického vzdelávania s e-learningovými metódami) v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre žiakov učebných a študijných odborov stredných odborných škôl v oblasti automobilového priemyslu. V projekte je kladený dôraz na využívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. Metódy kritického myslenia, bádateľského učenie, metódy prevrátenej  triedy, metódy CLIL a iných.

V projekte sa snažíme o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a žiakov. Súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch.

V projekte tiež vytvoríme nové kurikulum pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami európskych metód ECVET a EQUAVET tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výukové moduly podporené LMS, pracovné listy a videá pre praktickú výuku, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov.

Cieľom projektu je okrem skvalitnenia a inovácie výučbových materiálov pre žiakov automobilového odvetvia tiež zatraktívnenie odboru  pre uchádzačov a zároveň lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce so získaním potrebných nových zručností vo svojom odbore.

Školy zapojené v projekte budú testovať a vykonávať pilotáž novo vyvíjaných výučbových materiálov. Ďalší partneri v odbore – profesionálne organizácie v oblasti automobilového priemyslu obohatia novo vyvíjané materiály o súčasné poznatky v odbore a budú tiež poskytovať profesionálnu spätnú väzbu. V projekte sú ďalej zapojené vedúce vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa budú zaoberať tvorbou ECVET v tomto odbore a budú dohliadať na to, aby novo vznikajúce materiály spĺňali potrebné kritériá danej legislatívy v uvedených krajinách. V tejto oblasti je aj ťažiskové pôsobenie ŠIOV v projekte.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce inštitúcie na poli vzdelávania. Projekt celkovo koordinuje organizácia Centre for Modern Education Praha, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov vo vzdelávacej oblasti.

greenwheelsSlovenskými partnermi v projekte sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky,  Súkromná SOŠ automobilová – Duálna akadémia Bratislava a, Centre for Modern Education Bratislava.

Bližšie informácie o projekte sú k dispozícii na webe www.gwproject.eu

Ing. Ladislav Šatka, ŠIOV Bratislava  
en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť