EuroSkills

EuroSkillsEuroSkills – je otvorenou medzinárodnou súťažou podporujúcou stratégie odborného vzdelávania, zvyšuje povedomie, atraktivitu a vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe. Tematicky zameraná na povolania, s cieľom preukázať rozličné odborné zručnosti s konkrétnou demonštráciou povolaní. Hlavným podujatím – preukázanie manuálnych zručností širokej verejnosti. EuroSkills prezentuje povolania zamerané na Európsku štandardy odborného vzdelávania vyžadované EÚ. Základná podmienka Európskych štandardov je formulovaná v kritériách zameraní súťaží.

EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Hlavnými faktormi sú inovácia v európskych odborných zručnostiach a medzinárodná spolupráca. Účasť na EuroSkills znamená účasť na celkovej skúsenosti. Súťaž EuroSkills je štruktúrovaná podľa konceptu „vidieť, robiť a informovať“. Stimulujúce súťaže v odborných zručnostiach sú zdrojom inšpirácie a ponúkajú jasný prehľad o súčasnom stave v rôznych oblastiach zručností. Európske povolania, ktoré spĺňajú podmienky pre súťaže a prezentácie na EuroSkills, sú veľmi rozmanité, od prírodných zdrojov po technológiu a od dopravy po obchod, služby a administratívu.

Súťaž EuroSkills má politickú podporu  Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru EK a národných vlád.

História

Myšlienka súťaže odborných zručností mladých ľudí v Európe – EuroSkills bola iniciovaná na stretnutí ministrov školstva a odborného vzdelávania a prípravy európskych štátov, európskych sociálnych partnerov a Európskej komisie v Helsinkách, ktoré sa uskutočnilo 5. 12. 2006. Podnetom bol úspech celosvetovej súťaže zručností WorldSkills organizovanej vo Fínsku v roku 2006.

Všetky zainteresované strany sa zhodli na tom, že prioritou je imidž, postavenie a príťažlivosť systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo všetkých štátoch Európskej únie. V revidovaných prioritách Helsinského komuniké sú súťaže zručností, ako je EuroSkills, chápané ako sľubná metóda rozvoja a zviditeľnenia excelentnosti v odborných zručnostiach.

V roku 2008 sa konal 1. ročník súťaže EuroSkills 2008 v Rotterdame v Holandsku. V roku 2010 sa v Lisabone konal 2. ročník súťaže Euroskills, na ktorom súťažilo viac ako 450 mladých ľudí z 27 krajín Európy.

V dňoch 1.-3. 12. 2016 sa bude konať ďalší ročník EuroSkills vo švédskom Goteborgu. Viac informácií nájdete TU.

Misia EuroSkills

Súťaž EuroSkills ponúka organizáciám v európskych členských štátoch (ako sú vlády, priemyselné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a sociálni partneri) platformu pre spoločné zvýšenie kvality, výsledkov a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy a odborných zručností, ktoré je v súčasnosti v recesii.

Ciele EuroSkills

    Prostredníctvom súťaží zručností pomôcť Európe a členským štátom zvýšiť štandardy zručností a podporovať excelentnosť v odborných zručnostiach v celej Európe.

  • Zvýšiť povedomie o dôležitosti zručností a odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiky EÚ a spoločnosť.
  • Vytvoriť škálu európskych súťaží odborných zručností pre členské štáty EÚ.
  • Zabezpečiť, aby súťaže odborných zručností organizované EuroSkills odrážali rozmanité a meniace sa požiadavky členských štátov EÚ a EÚ ako celku na odborné zručnosti.
  • Podporiť všetky členské štáty EÚ, aby sa zúčastnili na súťažiach EuroSkills a tak rozšírili a vytvorili škálu a štruktúru ich vlastných súťaží odborných zručností.

Aby sa tieto ciele dosiahli, EuroSkills:

  • sa zameria na podporu a propagovanie európskych remesiel a odborného vzdelávania,
  • nie len prezentuje remeslá, ale podporuje aj spoluprácu so sektorovými organizáciami,
  • poukáže na dôležitú úlohu súťaží zručností ako inšpirácie pre mladých ľudí a ako vzájomného zmerania si síl v európskych odborných zručnostiach,
  • bude platformou, na ktorej si môžu európske organizácie, ministerstvá školstva a medzinárodné priemyselné organizácie vymieňať znalosti a skúsenosti o inováciách, metódach v odbornom vzdelávaní a možnostiach spolupráce.

Slovenská reprezentácia na EuroSkills 2008 – 2023

Nominácia slovenskej delegácie – EuroSkills 2023

Informácia o organizácii 8. ročníka medzinárodného podujatia v odbornom vzdelávaní a príprave 2023

 

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť