Search
Close this search box.

Duálne vzdelávanie 18

Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Na rozdiel od systému duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú absolventi základnej školy vo veku 15 až 16 rokov, do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi predchádzajúceho štúdia vo veku 18 rokov a viac. Preto sa zjednodušene toto štúdium v systéme duálneho vzdelávania označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.

Duálne vzdelávania 18+ je vhodné aj pre zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolania so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné pre neplnoletých žiakov.

Formy Duálneho vzdelávania 18+:
  • Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia
  • Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom
  • Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou
  • Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia
    Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia
Skip to content