Search
Close this search box.

SOM – Mladý ekofarmár

Mladý ekofarmár je súťaž zameraná na vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov S0Š, so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu vedomostí o výrobe, zložení, získavaní, spracovaní a efektivite výroby mlieka, o rastlinstve, odpadovom hospodárstve, technike a mechanizácii súvisiacej s uvedenými procesmi s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020– 21. ročník súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Skip to content