Conservatory

Conservatory of Music and Drama

Conservatory je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria  gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre hudobné a dramatické ako aj tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky. viac info >>

Dance Conservatory

Tanečné konzervatórium je zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v osemročnom súvislom vzdelávacom programe v študijnom odbore 8227 Q tanec. viac info >>

Umenie a umelecko-remeselná tvorba I. – Konzervatóriá

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v konzervatóriách. viac info >>

Skupina 82 Konzervatóriá

1. september 2008 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program Konzervatória

Skupina 82 Konzervatóriá – dodatky

Dodatok č. 1

Skupina 82 K

1. september 2017 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Rámcové učebné plány pre odbory štúdia na konzervatóriu

Dodatok č. 2

Skupina: 82 K

15. október 2016 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dodatok č. 2 ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 82 Konzervatóriá

Vyňatie literárneho diela P. Pišťanka – D. Taragela: Sekerou a nožom zo zoznamu Autorov a štandardizovaných literárnych diel uvedených v ŠVP pre slovenský jazyk a literatúru.

Dodatok č. 3

Skupina 82,85

1. september 2022 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre konzervatóriá

 

Skupina 82 Konzervatóriá – normatív

Normatív 8227 Q 03 moderný tanec

Normatív 8227 Q 02 ľudový tanec

Normatív 8227 Q 01 klasický tanec

Normatív 8227 Q tanec

en_GB
Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť