QUANTUM

QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET

Projekt QUANTUM, realizovaný v rámci programu Európskej únie Erasmus+, je zameraný na podporenie relevantnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a jeho prínosu k zamestnanosti v Európe. Svoj zámer plánuje zrealizovať prostredníctvom vytvorenia a otestovania nového monitorovacieho systému, ktorý bude vychádzať zo vzájomnej spätnej väzby a trasovania absolventov OVP s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality prostredníctvom sietí kvality na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Portugalsku.

Projekt trvá od decembra 2020 do novembra 2022.

Ciele projektu

 • vytvoriť nástroj na zavedenie systému trasovania absolventov na stredných odborných školách, ktorý bude využiteľný aj pre ďalších poskytovateľov OVP, za účelom vytvorenia jasnejšej predstavy o výstupoch v oblasti OVP, tak ako je zdôraznené v Odporúčaní Rady v oblasti trasovania absolventov (2017);
 • vytvoriť vhodný rámec spolupráce, ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a umožní vzájomné učenie sa,
 • podporiť využívanie spoločnej praxe, najmä v oblasti adaptovania metódy peer review a indikátorov EQAVET

Aktivity projektu

 • vytvorenie a pilotovanie národných/regionálnych sietí kvality, ktoré budú slúžiť ako systémový model spolupráce medzi poskytovateľmi OVP, tvorcami politík a ostatnými cieľovými skupinami
 • definovanie a realizovanie spoločného monitorovacieho systému pre hodnotenie kvality a relevantnosti OVP v spolupráci s rôznymi aktérmi,
 • realizovanie 4 školení a fokusových skupín v oblasti v každej krajine

Výstupy projektu

 • spoločný monitorovací systém trasovania absolventov
 • príručka pre zriadenie sietí kvality v OVP
 • budovanie kapacít sietí kvality, ich realizácia a udržateľnosť

Partneri

 • FORMA Azione S.r.l. (Taliansko)
 • Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (Portugalsko)
 • Arbeiterkammer Salzburg (Rakúsko)
 • Regione Umbria (Taliansko)

Koordinátor – Štátny inštitút odborného vzdelávania

Lifelong Learning Unit

Kontakt : jana.cuvalova@siov.sk

Viac informácií : www.quality-networks.eu

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA202-078249

Podpora projektu Európskou komisiou nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za obsahovú stránku projektu.

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť