Search
Close this search box.

Súťaž v odborných teoretických a odborných praktických zručnostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oblasť práce s talentami s Integrovaným odborovým zväzom predstavuje aktívne súťaž v odborných teoretických a odborných praktických zručnostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predmetom súťaže je aktívna podpora vzdelávania v zameraní na odvetvie stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, lesníctvo, obchod a služby s cieľom prevencie pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách. Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl s technickým charakterom odvetvia SR.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021


Súťaž v odborných a praktických zručnostiach „Bezpečné dni v práci“

Oblasť práce s talentami s Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA predstavuje súťaž v odborných teoretických a odborných praktických zručnostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predmetom súťaže je aktívna podpora vzdelávania v zameraní na lesnícky sektor, drevársky a nábytkársky sektor, celulóza-papierenský a vodohospodársky sektor a vodárenský sektor s cieľom uplatňovania zásad ochrany zdravia v pracovnom procese a prevencie pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách. Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl s technickým charakterom odvetvia SR.

Školský rok 2022/2023

 

Skip to content