SCCF publikácie, online a návody

Slovenské centrum cvičných firiem spustilo od 02.09.2013 na stránke www.sccf.sk online systém, ktorý cvičným firmám ponúka možnosť založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Existujúce cvičné firmy (CF) môžu vykonávať zmeny údajov v živnostenskom alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz.

Súčasťou online systému je Internet banking, v rámci ktorého si cvičné firmy môžu dodatočne otvoriť ďalšie účty (mzdový, rezervný, sociálny), kontrolovať aktuálne zostatky na podnikateľských účtoch, zadávať národné platby a prezerať históriu bankových operácií (výpisy z účtu).

Podmienkou využívania služieb SCCF je funkčný e-mail CF. Od školského roka 2013/2014 je možná registrácia a preregistrácia (Obnova existujúcej registrácie) cvičnej firmy na SCCF iba prostredníctvom nového online systému. Registrácia cvičných firiem klasickým spôsobom – poštou už nebude akceptovaná.

Každá existujúca cvičná firma registrovaná do 15.07.2013 dostane od SCCF na začiatku školského roka 2013/2014 pridelené jedinečné kontrolné číslo, ktoré spolu s IČO-m a funkčným e-mailom zadá do formulára „Obnova existujúcej registrácie“, v časti „Online služby“ na stránke www.sccf.sk. Následne systém cvičnej firme zašle všetky potrebné informácie a heslo na to, aby sa mohla prihlásiť do systému a využívať poskytované online služby. V rámci e-mailu, ktorý CF dostane, je dôležité kliknúť na odkaz, aby sa dokončila aktivácia existujúcej registrácie. Až po tomto úkone je možné sa do systému s prihlasovacím menom (IČO-m) a prideleným heslom prihlásiť.

Návody k online systému a súvisiacich služieb:

Pevne veríme, že nový online systém je veľkým prínosom pre vzájomnú komunikáciu úradov pri SCCF a cvičných firiem.
Kolektív SCCF

Publikácie k predmetu Cvičná firma

Cvičné firmy na slovenských školách pracujú od roku 1992 a v tomto roku oslavujú 25 rokov rovnako ako naša Slovenská republika.

Kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od materiálno-technického vybavenia pracoviska cvičnej firmy. Súčasťou tohto vybavenia sú aj vhodné učebné pomôcky a materiály. V rámci rozširovania siete cvičných firiem sme sa  snažili uľahčiť prácu učiteľa – lektora cvičnej firmy aj tým, že sme písali učebnice, učebné texty, metodické pokyny, príručky a iné materiály.

Lišková, M. a kol.: Cvičná firma 2.0. Bratislava: HEKIMA, ŠIOV, 2023

Vyučovacie osnovy predmetu Cvičná firma 2023

Horecká, G. a kol.: Príklady dobrej praxe cvičnej firmy. Bratislava: ŠIOV, 2020

Horecká, G. a kol.: Kurikulum cvičnej firmy na medzinárodnom základe. Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+, 2020

Horecká, G. a kol.: Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu „Cvičná firma pre absolventov“. Bratislava: ŠIOV, 2007

Baránek, M.: Minimálne štandardy kvality cvičnej firmy a minimálne štandardy kvality zamestnanca cvičnej firmy. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Cvičná firma pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Velichová, Ľ.: Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G., a kol.: Cvičná firma – most medzi teóriou a praxou. Bratislava: Nadácia učňovského školstva, 2002

Baránek, M., a kol.: Nemčina nielen na veľtrhy cvičných firiem. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Viskupičová, A., a kol.: Cvičné firmy na stredných školách. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

 

Budeme veľmi radi, keď nám budete posielať námety na učebné texty a materiály k problematike cvičná firma, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu Vašej práce a zlepšiť Vaše pracovné podmienky.

Partnerstvo medzi cvičnou a reálnou firmou

V zahraničí má každá cvičná firma partnerskú reálnu firmu tzv. krstnú firmu.

Reálna firma poskytuje cvičnej firme podľa svojich možností a uváženia:
1. Reklamné materiály: ponukové listy, katalógy atď, reklamné predmety, aby bolo v cvičnej firme zrejmé, s ktorou reálnou firmou spolupracuje
2. Konzultácie pri riešení konkrétnych odborných problémov
3. Podnikovú exkurziu, podľa možnosti aj v nevýrobnej sfére
4. Účasť vybraných žiakov na  výstavných, kontraktačných a reklamných podujatiach partnerskej reálnej firmy
5. Odbornú prax.
6. Materiálnu pomoc z oblasti režijných nákladov – papier, obálky, tonery a ďalšie kancelárske potreby
7. Finančnú pomoc pri platení faktúr internet, pri účasti na domácich a zahraničných veľtrhoch cvičných firiem
8. Reálne výrobky ako vzorky na veľtrhy cvičných firiem

Reálna firma spoluprácou s cvičnou firmou získa:
1. Bezplatnú reklamu prostredníctvom katalógov, ponukových listov, internetových stránok, prezentáciou na veľtrhoch cvičných firiem doma a v zahraničí
2. Škola a cvičná firma podporí dobrovoľné zapojenie sa žiakov do pracovných procesov prispievajúcich k rozvoju podniku a realizácii podnikových potrieb (uskutočnenie prieskumu trhu a jeho vyhodnotenie a pod.)
3. Reálnej firme môžu v cvičnej firme vyrásť perspektívni pracovníci, ktorí na základe exkurzií a dlhodobej spolupráce môžu bez zaškolenia fungovať v reálnej firme od prvého dňa nástupu. Ich prijatím zároveň reálna firma eliminuje možnosť nesprávneho výberu

– VZOR dohody o vzájomnej spolupráci

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť