Search
Close this search box.

Súťaž mladých elektronikov

juvyr

ŠIOV aktívne prezentuje  pred verejnosťou naživo a zblíska rôzne učebné a študijné odbory v remeslách prostredníctvom Skills Slovakia celoštátnej odbornej  súťaže v zameraní na elektroniku pre žiakov 1. a 2 ročníkov stredných odborných škôl SR s názvom „Súťaž mladých elektronikov“ .

Projekt JUVYR – Juniorské dni remesiel,  interaktívna prezentácia odborného vzdelávania a prípravy SR prostredníctvom tvorivosti a kreativity v profesiách, ukážka vedomostí a zručností žiakov, ukážka prezentačných zručností žiakov stredných škôl s využitím moderných vzdelávacích nástrojov sa po dvadsiatich piatich ročníkoch začlenil  roku 2019 do partnerstva a spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR „Mladý tvorca“.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

Súťaž mladých elektronikov

JUVYR 2016

Skip to content