Search
Close this search box.

Victoria Regia

V zameraní na oblasť floristika, určená pre žiakov SOŠ záhradníckych a poľnohospodárskych škôl , ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.VIKTORIA REGIA

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Skip to content