Search
Close this search box.

Projekt AGROMECHATRONIK

Projekt AGROMECHATRONIK

Úspech projektu Agromechatronik

Nedá námnespomenúť skutočnosť, že po ukončení projektu Agromechatronik a zhodnotení záverečnej správy bol ocenený udelením značky príklad dobrej praxe.

Veľké poďakovanie za tvorbu moderných vzdelávacích materiálov patrí celému medzinárodnému konzorciu a tímu odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Teší nás, že jeho významnou súčasťou bola aj naša kolegyňa Renáta Majerníková, autorka interaktívnej Metodickej príručky k elektronickej učebnici s obsahom tém pre poľnohospodárske technológie, agromechatroniku vrátane manuálov na jej použitie vo vyučovacom procese učiteľom a žiakom pri riešení projektov a SOŠ.

Ak sa chcete projektom a jeho výstupmi inšpirovať, kliknite na platformu výsledkov projektov Erasmus+  TU , alebo kontaktujte priamo ŠIOV:

Ing. Renáta Majerníková, PhD.: renata.majernikova@siov.sk

Mgr. Zuzana Izáková: zuzana.izakova@siov.sk

 

AGROMECHATRONIK. Zaujímavé slovo, v ktorom sa snúbi poľnohospodárstvo s mechanikou a elektronikou. Taktiež názov nového študijného odboru, ktorý vystihuje súčasné smerovanie moderného poľnohospodárstva, ako aj názov Erasmus+ projektu Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK (2019-1-SK01-KA202-060773).

 

V priebehu viac ako 2 rokov spolupracovali 5 projektoví partneri z 3 rôznych krajín na tvorbe jedinečnej elektronickej učebnice a metodickej príručky pre potreby výučby odboru agromechatronik na stredných odborných školách na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku. Medzinárodné konzorcium tvorili:

1.     Stredná odborná škola Pruské,

2.     Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Česká republika

3.     Landwirtschaftliche Berufsschule und Fachschule Burgkirchen, Rakúsko

4.     Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovensko

5.     AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, Slovensko

 

Unikátna medzinárodná spolupráca pracovníkov stredných odborných škôl s erudovanými výskumnými zamestnancami ŠIOVu a zástupcami praxe z organizácie Agrion vyústila do spustenia trojjazyčnej elektronickej
platformy, na ktorej je zverejnená elektronická učebnica e-Book spolu s metodickou príručkou v slovenskom, českom a nemeckom jazyku: https://www.agromechatronik.eu/.

 

Ako doplnkový didaktický materiál bola k elektronickej učebnici vypracovaná aj interaktívna forma metodickej príručky pre pedagógov, majstrov a školiteľov v OVP, ktorá  je zverejnená aj v sekcii  vzdelávacie materiály.

Medzinárodný projekt „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ v rámci programu ERASMUS+ číslo 2019-1-SK01-KA202-060773 bol zameraný na tvorbu atraktívnych vzdelávacích materiálov pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl. Cieľom projektu bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú skúsenosť s touto problematikou a jej následná implementácia v partnerských krajinách.

Realizácia projektu prebiehala v období od 1.12.2019 do 31.10.2022.

 

Bližšie informácie k  projektu a jeho výstupom Vám poskytnú:
Ing. Renáta Majerníková, PhD.:
renata.majernikova@siov.sk

Mgr. Zuzana Izáková: zuzana.izakova@siov.sk

 

 

 

 Výstupy projektu:

Metodická príručka – Agromechatronika – učebnici e-book

Erasmus plus

Skip to content