Search
Close this search box.

Slovenské cvičné firmy v Prahe opäť úspešné

V dňoch 21. – 23. 03. 2018 sa uskutočnil 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v priestoroch Výstaviska Holešovice v Prahe. Tento veľtrh pravidelne organizuje študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha) pod záštitou primátorky hlavného mesta Prahy a ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Veľtrhu sa aktívne zúčastňujú žiaci stredných odborných škôl z Čiech a celej Európy. Veľtrh vychádza z konceptu cvičných firiem, čo je forma vzdelávania, ktorá sa rozšírila do celého sveta. Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou. Veľtrh je priestorom na stretnutie cvičných firiem a je otvorený aj širokej verejnosti. Témou tohto ročníka bola „Cesta okolo sveta“.

Na 24. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe sa zúčastnilo celkom 110 cvičných firiem z Čiech, Belgicka, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Španielska a Talianska.

Cieľom účasti zástupcov SCCF bolo zastrešiť účasť slovenských cvičných firiem a výmena informácií a skúseností učiteľov a žiakov CF.  Zástupcovia SCCF sa zúčastnili aj workshopu k plánovanej spolupráci Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska. Dohodli sme sa na predbežnom harmonograme a kontrakte o spolupráci. SCCF sa zúčastnila aj v porote súťaže „90 sekúnd vo výťahu“, ktorá sa uskutočnila v anglickom jazyku.

Medzinárodný veľtrh v Prahe umožnil aj stretnutia SCCF so zástupcami EUROPEN PEN International, svetového združenia CF, zástupcami zahraničných centrál CF, učiteľmi a žiakmi CF a prispievajú k implementovaniu inovácií v rámci vyučovacieho procesu cvičných firiem na školách ako aj pri organizovaní veľtrhov a súťaží cvičných firiem.

Za Slovensko sa na veľtrhu zúčastnilo šesť cvičných firiem: MarilynCafe, s. r. o z Hotelovej obchodnej akadémie, Liptovský Mikuláš, Volkswagen Academy, s.r.o. z Obchodnej akadémie Nevädzova, Bratislava a Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, VYPI, a. s. z Obchodnej akadémie M. Hodžu, Trenčín, MILKY, s. r. o. z Obchodnej akadémie Zlaté Moravce, Lukáš Danko – Ovečka Anička, f. o.  a  Wiliam Dolce – Rio Dolce, f. o. z Obchodnej akadémie Akademika Hronca, Rožňava.

Kvalitná odborná príprava, vedomosti a zručnosti žiakov priniesli svoje ovocie a cvičné firmy si doniesli  na Slovensko krásne ceny a umiestnenia.

V kategórii Najlepší stánok sa firma Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 1. mieste a     MILKY, s. r. o.  na 3. mieste  z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bol celkový vzhľad stánku, prístup k zákazníkovi vrátane komunikácie v anglickom jazyku,  správne vypĺňanie účtovných dokladov.

V kategórii Najlepšia prezentácia sa firma Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 1. miesteOvečka Anička na 3. mieste. Predmetom hodnotenia bolo grafické spracovanie, gramatická a štylistická správnosť, originalita katalógu.

V  disciplíne „90 sekúnd vo výťahu“ sa cvičná firma Rio Dolce umiestnila na 2. mieste zo všetkých prihlásených cvičných firiem. Podstatou tejto disciplíny bolo náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý počas 90 sekúnd má  predstaviť svoju firmu v anglickom jazyku.

V kategórii „Najlepší katalóg CF“ získala MarilynCafe, s. r. o  1. miesto,  MILKY, s. r. o.   2. miesto a VYPI, a. s. 3. miesto. Predmetom hodnotenia bola gramatická a štylistická správnosť, originalita, grafické spracovanie, zaujímavosť ponuky, celkový dojem.

V kategórii „Najlepšia firma veľtrhu“, čo  predstavuje súčet bodov z kategórií stánok, katalóg a prezentácia sa na vynikajúcom 2. mieste v rámci celkového bodového vyhodnotenia zo 110 zúčastnených cvičných firiem umiestnila MILKY, s.r.o. a na 3. mieste cvičná firma MarilynCafe, s. r. o . V tejto kategórii sa Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 4. miesteOvečka Anička na 10. mieste.

V tom istom termíne ako pražský veľtrh sa konal aj 10. ročník Ostravského veľtrhu cvičných firiem, kde opäť slovenské cvičné firmy dosiahli úžasné výsledky. Na veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z Obchodnej akadémie – Watsonova, Košice, Obchodnej akadémie, Žilina, Obchodnej akadémie z Čadce a zo SOŠ automobilová a podnikania, Senec. Viac sa dočítate na http://www.oao.cz/index.php/21-stalo-se/ekonomicke-predmety/721-veletrh-fiktivnich-firem-na-cerne-louce-uz-podesate.

K nádherným výsledkom srdečne blahoželáme!

Praktické zručnosti, ktoré získali žiaci pri obchodovaní zo zahraničnými firmami, budú môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi.

Fotografie

Slovenské cvičné firmy v Prahe Slovenské cvičné firmy v Prahe vvvvvvvSlovenské cvičné firmy v Prahe

 

Skip to content