Slovenské cvičné firmy v Prahe opäť úspešné

V dňoch 21. – 23. 03. 2018 sa uskutočnil 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v priestoroch Výstaviska Holešovice v Prahe. Tento veľtrh pravidelne organizuje študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha) pod záštitou primátorky hlavného mesta Prahy a ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Veľtrhu sa aktívne zúčastňujú žiaci stredných odborných škôl z Čiech a celej Európy. Veľtrh vychádza z konceptu cvičných firiem, čo je forma vzdelávania, ktorá sa rozšírila do celého sveta. Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou. Veľtrh je priestorom na stretnutie cvičných firiem a je otvorený aj širokej verejnosti. Témou tohto ročníka bola „Cesta okolo sveta“.

Na 24. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe sa zúčastnilo celkom 110 cvičných firiem z Čiech, Belgicka, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Španielska a Talianska.

Cieľom účasti zástupcov SCCF bolo zastrešiť účasť slovenských cvičných firiem a výmena informácií a skúseností učiteľov a žiakov CF.  Zástupcovia SCCF sa zúčastnili aj workshopu k plánovanej spolupráci Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska. Dohodli sme sa na predbežnom harmonograme a kontrakte o spolupráci. SCCF sa zúčastnila aj v porote súťaže „90 sekúnd vo výťahu“, ktorá sa uskutočnila v anglickom jazyku.

Medzinárodný veľtrh v Prahe umožnil aj stretnutia SCCF so zástupcami EUROPEN PEN International, svetového združenia CF, zástupcami zahraničných centrál CF, učiteľmi a žiakmi CF a prispievajú k implementovaniu inovácií v rámci vyučovacieho procesu cvičných firiem na školách ako aj pri organizovaní veľtrhov a súťaží cvičných firiem.

Za Slovensko sa na veľtrhu zúčastnilo šesť cvičných firiem: MarilynCafe, s. r. o z Hotelovej obchodnej akadémie, Liptovský Mikuláš, Volkswagen Academy, s.r.o. z Obchodnej akadémie Nevädzova, Bratislava a Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, VYPI, a. s. z Obchodnej akadémie M. Hodžu, Trenčín, MILKY, s. r. o. z Obchodnej akadémie Zlaté Moravce, Lukáš Danko – Ovečka Anička, f. o.  a  Wiliam Dolce – Rio Dolce, f. o. z Obchodnej akadémie Akademika Hronca, Rožňava.

Kvalitná odborná príprava, vedomosti a zručnosti žiakov priniesli svoje ovocie a cvičné firmy si doniesli  na Slovensko krásne ceny a umiestnenia.

V kategórii Najlepší stánok sa firma Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 1. mieste a     MILKY, s. r. o.  na 3. mieste  z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bol celkový vzhľad stánku, prístup k zákazníkovi vrátane komunikácie v anglickom jazyku,  správne vypĺňanie účtovných dokladov.

V kategórii Najlepšia prezentácia sa firma Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 1. miesteOvečka Anička na 3. mieste. Predmetom hodnotenia bolo grafické spracovanie, gramatická a štylistická správnosť, originalita katalógu.

V  disciplíne „90 sekúnd vo výťahu“ sa cvičná firma Rio Dolce umiestnila na 2. mieste zo všetkých prihlásených cvičných firiem. Podstatou tejto disciplíny bolo náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý počas 90 sekúnd má  predstaviť svoju firmu v anglickom jazyku.

V kategórii „Najlepší katalóg CF“ získala MarilynCafe, s. r. o  1. miesto,  MILKY, s. r. o.   2. miesto a VYPI, a. s. 3. miesto. Predmetom hodnotenia bola gramatická a štylistická správnosť, originalita, grafické spracovanie, zaujímavosť ponuky, celkový dojem.

V kategórii „Najlepšia firma veľtrhu“, čo  predstavuje súčet bodov z kategórií stánok, katalóg a prezentácia sa na vynikajúcom 2. mieste v rámci celkového bodového vyhodnotenia zo 110 zúčastnených cvičných firiem umiestnila MILKY, s.r.o. a na 3. mieste cvičná firma MarilynCafe, s. r. o . V tejto kategórii sa Wiliam DolceRio Dolce umiestnila na 4. miesteOvečka Anička na 10. mieste.

V tom istom termíne ako pražský veľtrh sa konal aj 10. ročník Ostravského veľtrhu cvičných firiem, kde opäť slovenské cvičné firmy dosiahli úžasné výsledky. Na veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z Obchodnej akadémie – Watsonova, Košice, Obchodnej akadémie, Žilina, Obchodnej akadémie z Čadce a zo SOŠ automobilová a podnikania, Senec. Viac sa dočítate na http://www.oao.cz/index.php/21-stalo-se/ekonomicke-predmety/721-veletrh-fiktivnich-firem-na-cerne-louce-uz-podesate.

K nádherným výsledkom srdečne blahoželáme!

Praktické zručnosti, ktoré získali žiaci pri obchodovaní zo zahraničnými firmami, budú môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi.

Fotografie

Slovenské cvičné firmy v Prahe Slovenské cvičné firmy v Prahe vvvvvvvSlovenské cvičné firmy v Prahe

 

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť