Search
Close this search box.

Gastro Junior

Gastro JuniorV zameraní na odbor kuchár je určená pre žiakov SOŠ a hotelových akadémií, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, súťažnou úlohou je príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu, súčasťou  kritérií je  hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021:

Školský rok 2019/2020:

Školský rok 2018/2019:

Školský rok 2017/2018:

Školský rok 2016/2017:

Skip to content