Search
Close this search box.
Korešpondenčná adresa

State Vocational Education Institute
P.O. Box 63
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Workplace

State Vocational Education Institute
Stromová 9
831 01 Bratislava

Director

Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk

Kancelária riaditeľa
+421 903 920 520

Kontakty

Vocational education and training section

Ing. Michaela Ďurčeková PhD.
Email: michaela.durcekova@siov.sk
Mobil: +421 911 976 793

Vocational education and training section

KONTAKTY

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

KONTAKTY

Lifelong Learning Unit

Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Mobil: +421 911 469 793

National Europass Centre Slovakia

Mgr. Tatiana Haviarová
Email: europass@siov.sk
Mobil: +421 911 610 115

Národné referenčné miesto pre Eqavet

Tatiana Pončáková
KONTAKTY

Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých

Mgr. Katarína Šmálová
Email: katarina.smalova@siov.sk

Mgr. Zuzana Izáková
Email: zuzana.izakova@siov.sk
Mobil: +421 910 925 089

Epale

Ing. Monika Petlušová
Email: monika.petlusova@siov.sk

Mgr. Peter Maľa, PhD.
Email: peter.mala@siov.sk
Mobil: +421 940 707 349

Contact for media

PhDr. Katarína Kováčová
Email: katarina.kovacova@siov.sk
Mobil: +421 911 231 736

Odbor ekonomiky

Ing. Martin Antalík
Email: martin.antalik@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 62 77

Odbor riadenia ľudských zdrojov a správy majetku

PhDr. Lenka Dorčáková, MBA
Email: lenka.dorcakova@siov.sk

Námestník riaditeľa pre úsek podporných činností

JUDr. Peter Kováč
Email: peter.kovac@siov.sk

Projekt REPowerEU

Ing. Alexander Tokarčík, PhD.
Email: alexander.tokarcik@siov.sk
Mobil: +421 907 938 460

Mgr. Róbert Štubňa
Email: robert.stubna@siov.sk
Mobil: +421 903 180 384

Regional centres of ŠIOV

KONTAKTY

Talent centrum

Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Kateřina Vanko
mobil: 0910 925 107
e-mail: katerina.vanko@siov.sk
talentcentrum@siov.sk

www.talentcentrum.sk

Skip to content