Search
Close this search box.

Dokumenty – zamestnávateľ

pdf-ikon-50Usmernenie k organizácii a podmienkam „Letnej školy v systéme duálneho vzdelávania 2024″

word-ikon-50Vzor oznámenia zamestnávateľa o konaní letnej školy – 2024

word-ikon-50Vzor prihlášky žiaka na letnú školu – 2024


pdf-ikon-50Zaradenie odídencov z Ukrajiny do SOŠ a SDV

excel-ikon-50Ponuka učebných miest – Pomáhame Ukrajine

Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa  – dvadsiate prvé vydanie – od 1.7. 2024

pdf-ikon-50Prijímacie konanie na SOŠ pre školský rok 2024/2025

pdf-ikon-50 Informácia k záverečnej a maturitnej skúške v strednej odbornej škole v školskom roku 2022/2023

pdf-ikon-50Dôležité čísla v SDV a príklady

pdf-ikon-50Vzdelávacia kapacita PPV infografika

pdf-ikon-50Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf-ikon-50Novela zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave – prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2022

pdf-ikon-50Náklady na praktické vyučovanie u zamestnávateľa

pdf-ikon-50Časový plán praktického vyučovania

pdf-ikon-50Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania (Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva)
Vzor vnútorného poriadku PPV od 1.7.2022

word-ikon-50Učebná zmluva od 1.1.2022 – vzor

word-ikon-50Zmluva o duálnom vzdelávaní od 1.1.2022 – vzor

pdf-ikon-50Ukážka rozpisu dní PV a TV kalendárium 2018/2019

excel-ikon-50Ukážka kalendária praktického vyučovania 2018/201

pdf-ikon-50MOV a hlavný inštruktor – porovnanie

pdf-ikon-50Vecná pôsobnosť

pdf-ikon-50Vyhláška č. 287/2022 o sústave odborov vzdelávania ( s účinnosťou od 1.10.2022)

pdf-ikon-50Vyhláška č. 224/2022 o strednej škole

pdf-ikon-50Hlavný inštruktor skúška na overenie odbornej spôsobilosti


Duálne vzdelávanie 18+ vzdelávanie pre dospelých

pdf-ikon-50Duál 18+ informácia pre zamestnávateľa

pdf-ikon-50Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia

pdf-ikon-50Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia

pdf-ikon-50Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného štúdia s odborným výcvikom

pdf-ikon-50Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného štúdia s odbornou praxou

pdf-ikon-50Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia

pdf-ikon-50Duál 18+ podrobnos

Skip to content