Search
Close this search box.

Celoslovenská súťaž „IPM STUDENT AWARD 2022“ pozná víťazov

Stredoškoláci  súťažili aktuálne v dvadsiatom prvom ročníku súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl. Cieľom súťaže je motivovať žiakov a vyučujúcich k skvalitneniu vyučovacieho procesu v CAD grafických systémoch. Žiaci v školách aktívne využívajú 3D technológie, ktoré podporujú  programy  PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTTOP.

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. vyhodnotil v dvoch kategóriách troch najlepších súťažiacich, ktorí uspeli spomedzi 12 zapojených žiakov. Prvé miesto získal Marek Palovič za prácu „Motor Jawa 250 353“ zo Strednej priemyselnej školy  technickej  Martin, druhé miesto obsadil Danis Balázs s prácou „CANON fotoaparát “ zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej Komárno a tretie miesto patrí Matejovi Blaškovi za prácu „Motor Babetta 210“ zo  Strednej priemyselnej školy technickej Martin.  Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční  13. septembra  počas Technickej konferencie Pro/TEK 2022 v Gbeľanoch.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie za Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Ing. Vlasta Púchovská a za IPM Sloutions, s.r.o. Ing. Martin Pollák, RNDr. Peter Šoltés a Ing. Ivan Sihelský mali nesmierne náročnú úlohu vybrať troch najlepších  žiakov. Hodnotili v dvoch kategóriách. A kategória sa zamerala na originalitu, náročnosť a zložitosť práce.  V kategórii B sa hodnotilo technické prevedenie a praktické využitie práce. Žiaci preukázali svoju kreativitu a výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov. Všetky témy víťazných projektov boli nápadité a zaujímavé a účastníci potvrdili, že práca s CAD systémami ich nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže. Súťažiaci získali nie len bohaté odborné skúsenosti od odborníkov z praxe, ale aj zaujímavé ocenenia od gestora IPM a ŠIOV-u.   Víťazom srdečne blahoželáme.

Skip to content