Search
Close this search box.

Celoslovenská súťaž „IPM STUDENT AWARD 2023“ má svojich víťazov

Stredoškoláci súťažili aktuálne v dvadsiatom druhom ročníku súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl. Cieľom súťaže je motivovať žiakov a vyučujúcich k skvalitneniu vyučovacieho procesu v CAD grafických systémoch. Žiaci v školách aktívne využívajú 3D technológie, ktoré podporujú  programy  PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP.

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. Žilina vyhodnotil troch najlepších súťažiacich. Víťazmi sa stali – na prvom mieste Dominik Kovács zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej Komárno za prácu „Bicykel CTM DIRTKING“, druhé miesto obsadil Šimon Taras zo Strednej priemyselnej školy technickej Bardejov s prácou „CIRKULÁR“ a tretie miesto získal Simon Molnár zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej Komárno za prácu „Teleskop“.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie za Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM Solutions, s.r.o. mali nesmierne náročnú úlohu vybrať troch najlepších žiakov. Komisia hodnotila v dvoch kategóriách, A kategória sa zamerala na hodnotenie originality, náročnosť a zložitosť práce. V kategórii B sa hodnotilo technické prevedenie a praktické využitie práce. Žiaci preukázali svoju kreativitu, výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov. Všetky témy víťazných projektov boli nápadité a zaujímavé a ukázali, že majú výnimočné vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD modelovania  a  práca s CAD systémami ich nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Súťažiaci získali nie len bohaté odborné skúsenosti od odborníkov z praxe, ale aj zaujímavé ocenenia od gestora IPM a ŠIOV-u.  Víťazom srdečne blahoželáme.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

Skip to content