Search
Close this search box.
Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem

MUB-line špeciál

 

Metropolitná univerzita Praha spoločne s partnermi pripravuje MUB-line špeciál s podnázvom Tvoríme spoločne budúcnosť. Uskutoční sa online 9. júna 2021 ako česko–slovenské stretnutie kreatívnych a zodpovedných cvičných firiem.

Uvedeným podujatím si chceme pripomenúť význam Svetového dňa životného prostredia, ktorý každoročne pripadá na 5. jún a tiež rozšíriť povedomie cvičných firiem o ekologické otázky a výzvy súčasnosti.

Táto špeciálna udalosť je venovaná zodpovednému podnikaniu, udržateľnému rozvoju a spoločenskej zodpovednosti podnikateľa. Tematicky sú zamerané aj tri pripravené SÚŤAŽE cvičných firiem so živou porotou. Dôležitosť tejto problematiky neustále rastie a  obzvlášť v dobe svetovej pandémie COVID-19.

Partnermi aktivity sú Štátny inštitút odborného vzdelávania – SCCF, Národný pedagogický inštitút ČR – CEFIF Praha, PEN WorldWide, LINET, spol. s r. o. a Česká pošta, s. p.

Pre prihlásené cvičné firmy zo Slovenska a Čiech sú okrem iného pripravené zaujímavé ceny. Ale hlavne je dôležité, že sa v závere zvláštneho školského roka online stretneme a užijeme si spoločný program vrátane online obchodovania.

Pre divákov a verejnosť budú vybrané časti programu prenášané naživo cez YouTube. Podrobné informácie nájdete na https://www.mubanka.cz/o-mub/mub-special-tvorime-spolecne-budoucnost/.

V prílohe pripájame aj program a prihlášku na MUB-line špeciál.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program MUB-line špeciál

        Prihláška MUB-line špeciál

Skip to content