Search
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Druhý online MUB-LINE veľtrh cvičných firiem

Metropolitná univerzita Praha  a jej cvičná firma Metropolitná univerzitná banka pripravili v poradí už druhý MUB-line veľtrh fiktívnych (cvičných) firiem online v dňoch 9. – 10. decembra 2020. Aktívne sa ho zúčastnilo 56 cvičných firiem, z toho 18 zo Slovenska.

Súťaže hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov partnerov projektu, vzdelávacích inštitúcií a podnikovej praxe. Obidva dni veľtrhu sa žiaci, učitelia a partneri pripojili cez MS Teams. V rámci video schôdzky mohli sledovať program a obchodovať naživo.

Pre divákov a širokú verejnosť boli vybrané časti programu vysielané cez YouTube a nájdete ich na:

https://youtu.be/MRnidcAjde8  – Slávnostné otvorenie 2.MUB-line VCF a vyhlásenie finále TOP 10 súťaže o najlepšiu e-prezentáciu  z 9. 12. 2020 9:00.

https://youtu.be/BXfo1qRjM88 – Súťaž o najlepšie logo a najlepší leták z 9. 12. 2020 o 12:30.

https://youtu.be/6tfb35CI_qc – Online obchodovanie, živé prednášky a príspevky partnerov o 10:30 dňa 10. 12. 2020.

https://youtu.be/b6dbvdEey-E – Finále a superfinále súťaže o najlepšiu e-prezentáciu a slávnostné ukončenie veľtrhu 10. 12. 2020 po 11:50.

Program veľtrhu, katalóg veľtrhu CF, hodnotenie a výsledky všetkých súťaží, prednášky a príspevky partnerov nájdete na https://www.MUBanka.cz/2-MUB-line-veletrh-fiktivnich-firem/.

V súťaži o najlepšie logo sa najlepšie zo slovenských CF umiestnila na piatom mieste firma z OA Poprad s názvom MedMedu, s.r.o. V ďalších dvoch súťažiach sa slovenské cvičné firmy umiestnili v prvej trojke.

Prvé miesto za najlepší leták získala cvičná firma NED Slovakia, s. r. o. zo súkromnej SOŠ podnikania Zvolen a tretie  miesto patrí CK Oraving, s. r. o. z OA Dolný Kubín.

Úplne fantastické umiestnenie získali slovenské cvičné firmy v súťaži o najlepšiu e-prezentáciu. Prvé miesto si odniesla cvičná firma Green Wall, s. r. o. z OA I. Karvaša z Bratislavy. Na treťom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili dve firmy a to Reborn, s. r. o. z OA Hlohovec a NED Slovakia, s. r. o. zo súkromnej SOŠ podnikania Zvolen. 

Partnerom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europen-PEN International, Centrum fiktívnych firiem ČR, Česká pošta, s. p.; LINET, spol. s r. o.; Riocath Global, a. s.; Antre, s.r.o.

Veľmi sa tešíme a sme hrdí na všetky zúčastnené slovenské cvičné firmy, lebo nás so cťou reprezentovali. a srdečne im gratulujeme. 

Ako špeciálne prekvapenie pán Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha zverejnil zaujímavú anketu  „O najlepšieho online vyučujúceho cvičnej/fiktívnej firmy 2020“, do ktorej sa môžu zapojiť české aj slovenské cvičné firmy.

Žiaci cvičných firiem napíšu príbeh toho, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať najlepším online učiteľom roka 2020 maximálne na dve strany. Následne je potrebné ho zaslať najneskôr do 28. februára 2021 na adresu radek.maxa@mup.cz.

Všetky zúčastnené príbehy učiteľov starostlivo vyhodnotí porota z Metropolitnej univerzity Praha a z Českej pošty, š. p.  Výsledky ankety budú zverejnené na 26. medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem Praha 2021 online. Víťaz ankety získa tablet od Českej pošty, š. p.

 

Skip to content