Search
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Quo Vadis finančná gramotnosť?

Príďte sa dozvedieť viac a diskutovať o mimoriadne aktuálnej téme finančnej gramotnosti 15. júna 2021 od 9:00-12:00 a od 13:00-15:00 na platformách MS Teams  a YouTube. 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť TU.

Odkaz na prenos konferencie – https://youtu.be/6PNIx33Nqyw

Prostredníctvom príspevkov množstva zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala najmä aktuálna situácia spoločnosti. Táto oblasť bola ako jedna z voliteľných zaradená aj do štúdie PISA v rámci cyklov PISA 2012, PISA 2015 a PISA 2018. Národný štandard finančnej gramotnosti sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Vznikol na základe „Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.“

Organizátorom konferencie je Štátny inštitút odborného vzdelávania a Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s technickou podporou CVTI SR – ŠVS BB.

 

Záver konferencie bude patriť panelovej diskusii na témy:

  • Akú úroveň finančnej gramotnosti majú Slováci? Je skutočne tak nízka?
  • Aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti? 
  • Kto by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania okrem vzdelávacích inštitúcií? 
  • Aké výhody so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov?

 

Odpovedať budeme aj na Vaše otázky prostredníctvom chatu

Konferenciu odporúčame predovšetkým:

  • učiteľom stredných škôl a gymnázií
  • učiteľom občianskej náuky, dejepisu a matematiky na základných školách

 

Program konferencie

 

Lektor

Názov príspevku

Zamestnávateľ, pozícia

Marianna Onderková

Nosné stĺpy finančnej gramotnosti

Odbor stredných škôl MŠVVaŠ SR

Roman Fusek

5peňazí – nová slovenská značka finančného vzdelávania pre všetkých

Národná banka Slovenska,

Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov

 

Ivica Chačaturianová,

Ivana Tesarovičová,

 

Finančná gramotnosť s OVB ALLFINANZ Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s.;
Prokuristka a riaditeľka

a Projektová manažérka CSR

odboru vzdelávania

Darina De Jaegher

Výsledky priebežného pilotného overovania programu FinQ

Nadácia SĽSP,

Externá expertka Rady Európy, autorka a hlavná expertka programu FinQ

Ivana Studená,

Ľubica Gállová

Finančná gramotnosť ako súčasť základných zručností

SAV;

Centrum spoločenských a psychologických vied;

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania

Jozefína Žáková

Dôležitosť finančnej gramotnosti pre finančný sektor

Predsedníčka Sektorovej rady BFSP

Monika Drinková

EPALE ako nástroj na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania/ EPALE – odborný zamestnanec pre európske politiky

Peter Kalčevský

Praktická finančná gramotnosť pre základné a stredné školy

JA Slovensko, n.o.

Programový riaditeľ

Gabriela Horecká

Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpora smerovania mládeže

 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky                 

Skip to content