Search
Close this search box.

Mladí elektronici budú súťažiť online

ilustračná fotografia zo súťaže v roku 2019

SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia sa prvýkrát uskutoční online. Úroveň svojich zručností a vedomostí z elektroniky si v nej 30. novembra overí 43 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku. Výnimočným benefitom pre účastníkov sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a samozrejme nové poznatky a zručnosti z elektroniky, ktoré získajú.

Ak vás téma zaujíma a chceli by ste podporiť súťažiacich, priebeh súťaže môžete sledovať 30. novembra 2020 od 10:00 – do 13:00 hod. na  https://youtu.be/CsUrH3Cern4

Celkové výsledky, videá výrobkov a umiestnenia žiakov budú zverejnené na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV)  https://siov.sk/

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

Skip to content