Search
Close this search box.

Mladý ekofarmár sa musel prispôsobiť aktuálnym podmienkam

Mladý ekofarmár je súťažou, do ktorej sa už 22 rokov zapájajú talentovaní žiaci  stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Celoštátne kolo sa realizovalo pod gestorstvom Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici  28.- 30. apríla 2021.

Vytvoriť  v dištančnej forme simuláciu a porovnávanie vedomostí žiakov v praktickej časti zameranej na vlastné dojenie bolo pomerne zložité. Aj nová virtuálna forma však bola pre súťažiacich prínosom.

Žiaci aktívne i keď len v teoretickej rovine absolvovali päť častí, ako dojenie prostredníctvom ukážok videí z poľnohospodárskej praxe, online test o mlieku, výpočty laboratórnych skúšok – tu miesto praktickej časti  v laboratóriu vypočítali zadané úlohy. Hodnotenie kvality mlieka, počas ktorého zatrieďovali mlieko do tried kvality na základe zadaných údajov a na koniec  poznávali rastliny, osivá a krmoviny podľa fotografií.

  1. miesto v celkovom poradí získala Zuzana Kubišová, SOŠ veterinárna Nitra, 2. miesto obsadil Milan Vojtek, SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica3. miesto Miroslav Predajniansky, SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Súčasťou programu bola aj odborná prednáška určená pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl s témou „Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka“ lektorom bol Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. z Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra VÚŽV Nitra a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.      

Sprievodné podujatie prezenčnej formy pod názvom „Mladé farmárča”, kde sa odborníkmi a pedagógmi realizujúcej školy prezentuje poľnohospodárstvo a potravinárstvo žiakom základných škôl sa pre dištančnú formu tento rok nerealizovala. 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

             

       

Skip to content