Search
Close this search box.

Mladý mechatronik 2023

Mechatronika je odbor, ktorý má v súčasnosti rozsiahle možnosti uplatnenia žiakov stredných škôl v praxi. Aj preto bol záujem žiakov predstaviť sa v tomto školskom roku v súťaži odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik mimoriadny. Finálové celoštátne kolo prebehlo 29.-30. marca na Materiálovo-technologickej fakulte,  Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom v Trnave.

Stretnutie najlepších žiakov stredných odborných škôl, budúcich majstrov v odbore mechatronika v   ukážke praktických zručností žiakov na akademickej pôde fakulty v Trnave pod odborným gestorstvom firmy FESTO Bratislava je ukážkou dlhoročnej spolupráce a partnerstva  so školami. Vo finálovom kole o víťazstvo bojovali dvojčlenné tímy stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov. Ich úlohou bolo v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky.

Víťazmi sú:

Prvé miesto – Jakub Hrnčiar, Matúš Macejko, SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Druhé miesto – Matúš Smolka, Simon Král, SPŠ, Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom

Tretie miesto –  Martin Tóth, Peter Jaš, SPŠE, Komenského 44, Košice

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita.

Víťazi sú zároveň nominovaní na  ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre  odborného vzdelávania a prípravy súťaži EuroSkills 2023 v poľskom Gdansku v septembri 2023.

Skip to content