Search
Close this search box.

Možnosti hodnotenia jednotlivých častí absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020

 

Skip to content