Search
Close this search box.

Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality

28.júna sa v Žiline uskutočnilo školenie pre pedagógov stredných odborných škôl s názvom Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality. Medzi 24 účastníkmi z celého Slovenska boli nielen učitelia, ale aj zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie či riaditelia stredných odborných škôl.

V úvode námestníčka riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) pre celoživotné vzdelávanie Ľubica Gállová, predstavila účastníkom témy, Ako chápať a pracovať s EQAVET, Ako budovať kultúru kvality v škole a využívať nástroje zabezpečovania kvality. Následne sme sa pozreli na konkrétne nástroje. Jedným z nich je Metóda vzájomného hodnotenia – Peer review. Skúsenosť s ním predstavila riaditeľka Jancíková zo Spojenej školy v Púchove. Na základe diskusie sme zistili, že táto téma u účastníkov rezonuje a niektorí z nich by mali záujem o takúto formu sebahodnotenia vo vlastných inštitúciách.

V poobednom bloku sme sa venovali ďalšiemu zo širokej škály nástrojov na zvyšovanie kvality, ktorým je Trasovanie absolventov a príklady praxe zo zahraničia. Stretnutie odhalilo, že otázky týkajúce sa zabezpečovania kvality a jej nástrojov sú témy, ktoré nie sú neznáme a zároveň školami čoraz viac žiadané. Preto s podobnými aktivitami nekončíme, naopak, už teraz pre vás plánujeme ďalšie podujatia.

Na záver by sme sa chceli poďakovať pani Jane Borákovej zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorá nám umožnila zorganizovať stretnutie na ich pôde.

Podujatie s názvom Podpora škôl pri zavádzaní procesov zabezpečovania kvality  bolo organizované v rámci projektu QUANTUM  – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET programu Erasmus+ (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249).

 

Skip to content