Search
Close this search box.

Staňte sa súčasťou zručnosti EuroSkills Gdańsk 2023

Talenty z tridsiatich dvoch členských krajín WorldSkills Europe sa predstavia na jednom z najunikátnejších podujatí, ktoré sa v aktuálnom roku koná v poľskom Gdańsku. Vyše šesťsto  mladých profesionálov  môžeme vidieť na začiatku septembra (od 5. do 9.) na majstrovstvách Európy v povolaniach.  Súťažiť budú v približne štyridsiatich rôznych povolaniach o jednu z medailí. Tí najlepší majú šancu získať Best in Europe. Slovensko nominovalo víťazov Skills Slovakia. Zastúpia nás mladé talenty z deviatich odborov – floritika, mechatronika, elektronika, grafický dizajn, web developer, chladiaca a klimatizačná technika, kuchár, kaderník a murár. Prípravu  v týchto dňoch vykonávajú pod dohľadom profesionálnych  odborníkov z hospodárskej praxe.  

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)  v spolupráci s odbornými expertami  dohliada na prípravu tak, aby prezentácia Slovenska bola čo najúspešnejšia.   

V odbore mechatronika  nás budú reprezentovať  žiaci zo Strednej priemyselnej školy technickej Spišská Nová Ves Jakub Hrnčiar  a Matúš Macejko, v odbore elektrotechnika Filip Pavlovič z Vysokého učení technického Brno, v  odbore grafický dizajn  sa predstaví  Silvia Ševcová zo SOŠ informačných technológií  Banská Bystrica,   v odbore web developer Samuel Šadlák zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Banská Bystrica, v odbore floristika Dušan Pavúr zo Spojenej školy Rakovice, v odbore kuchár Ondrej Kulíšek z Hotelovej akadémie  Žilina, v odbore chladiaca a klimatizačná technika Andrej Ladič z STU Stavebná fakulta Bratislava, v odbore murár Štefan Luzar zo Strednej odbornej školy stavebnej Nitra, v odbore kaderník Melánia Hegyiová zo Strednej odbornej školy Beauty služieb, Bratislava.  

Cieľom projektu EuroSkills je zapojenie slovenských talentovaných mladých ľudí do súťaže. Zámerom projektu je systematicky napomáhať budovať spoločnosť založenú na vedomostiach a odborných zručnostiach. Dôležitým aspektom je úspešne rozvíjať nové európske kontakty na odborníkov a spolupráca s podnikateľskou sférou.

Príprava  na EuroSkills prebieha za plnej podpory partnerov z  cechov, zväzov  a zamestnávateľov z praxe. Delegáti  slovenskej reprezentácie boli vybraní na základe víťazstva v národných súťažiach Skills Slovakia, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na Slovensku a zvyšujú kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy v odboroch.  

EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu nielen prostredníctvom súťaží v odborných zručnostiach a ukážky excelentnosti mladých ľudí v ich profesiách. Vďaka prepracovanej koncepcii zabezpečenia a prevencie podujatie vytvorí  na ploche 70 000 m2 priestor pre 10 tisíc návštevníkov. WorldSkills Europe sa radí ako centrálna páka  proti nedostaku kvalifikovaných pracovníkov.

Sprievodným podujatím bude medzinárodný kongres EuroSkills, v ktorom  budú rezonovať témy špičkového vzdelávania.  Diskusie s medzinárodnými odborníkmi budú riešiť aktuálnu problematiku  budúcnosti odborného vzdelávania. 

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl, vysokých škôl a odbornej praxe vo veku 17 až 26 rokov.  

Vedúca tímu slovenskej delegácie Vlasta Púchovská verí, že aj malá krajina môže býť úspešná o čom svedčia aj doterajšie úspechy z podujatia tak v individuálnych, ako i v kolektívnych súťažných profesiách sa  za  sedem doterajších ročníkov EuroSkills Slovensko v trinástich profesiách reprezentovalo 64 mladých ľudí, ktorí získali zlatú, dve strieborné,  dve bronzové medaily a dve štvrté miesta.  

 

Skip to content