Search
Close this search box.

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií

Už  jedenásty raz budú žiaci súťažiť so svojimi projektami v oblasti ochrany životného prostredia. Tento rok sa stretnú najlepší žiaci v celoslovenskom kole  ENERSOL SK  24. až 26. marca z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie vo virtuálnom prostredí.

Prvý deň je na programe slávnostné otvorenie za prítomností pozvaných hostí a následne prezentácie a obhajoby projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii, ktoré pokračujú aj nasledujúci deň. Tretí deň sa zavŕši vyhlásením výsledkov.

 

ENERSOL SK je postavený na prehliadkach stredoškolských projektov riešiacich teoretické a praktické úlohy zamerané na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiaci v rámci súťaže obhajujú svoje projekty v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. V hlavnej kategórii sú práce zamerané na témy ako úspory energií, obnoviteľné zdroje či znižovanie emisií v doprave. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaní technológií a materiálov. Doplnkovou formou súťaže je propagačná kategória, ktorá sa sústreďuje skôr na tvorivú umeleckú činnosť, ako návrhy plagátov, výroba propagačných predmetov a podobne.  

 

Cieľom súťaže je zvýšiť odbornú úroveň žiakov a rozšíriť poznatky a praktické zručnosti žiakov stredných škôl v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov a  znižovania emisií v doprave.  Pre víťazov je motiváciou aj možnosť reprezentácie Slovenska na medzinárodnej prehliadke projektov ENERSOL EU, ktorá sa tento rok bude konať v českej Plzni.

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách Senica. Partnerom technickej podpory je CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica.   

Skip to content