Search
Close this search box.

Stredoškolská odborná činnosť spája tradíciu a záujem stredoškolákov už 43 rokov

Ilustračné foto – ŠIOV

Stredoškolská odborná činnosť je stretnutím mladých talentovaných  žiakov stredných škôl. Jej vrcholové podujatie sa tradične uskutočňuje v apríli. Tento rok sa už po druhý raz výnimočne  pre vývoj epidemiologickej situácie 27.-30. apríla nestretneme osobne.

Do celoštátneho kola sa prebojovali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 240 žiakov z viac ako 250 stredných škôl. Postúpilo 259 najlepších novátorských riešení žiakov, ktorí sa predstavia so svojimi témami v niektorom zo 17 prírodovedných, technických, humanitných či spoločenskovedných odborov.       

Verejná obhajoba výsledkov prác žiakov sa tento rok  zrealizuje  prostredníctvom sociálnych sietí pred odbornou komisiou.  To je jediná možnosť, ako sa čo najviac priblížiť k prezenčnej forme súťaže, ktorá je nezameniteľná a nesmierne dôležitá.  Je to priestor, v ktorom žiaci  kreatívne a zanietene rozprávajú  o svojej práci medzi  spolusúťažiacimi, argumentujú, predstavujú svoje nápady, riešenia a rozvíjajú  si tým  vlastné komunikačné  a profesionálne zručnosti.  Výnimočnosť  súťaže podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, prináša nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym  účastníkom v Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom či už  pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo vodítkom pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúceho povolania. 

Koordinátorom  celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne je druhým rokom Krajské centrum voľného času Trenčín. Partnerom technickej podpory je Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica.   Odborným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.   

 

Skip to content