Search
Close this search box.

Súčasné epidemiologické opatrenia a ich dopad na realizáciu súťaží organizovaných ŠIOV

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v súvislosti so šírením koronavírusu – https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) upozorňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania partnerov, realizátorov a účastníkov súťaží a aktivít gestorovaných ŠIOV (odborom podpory smerovania mládeže) na potrebu zvýšenej opatrnosti pri plánovaní a realizácii  nižších kôl súťaží na úrovni krajských kôl. Zároveň vydáva bližšie informácie o postupe v rámci súťaží a aktivít vo svojej gescii na celoštátnej úrovni.

Oficiálne stanovisko ŠIOV:

  • je na rozhodnutí krajských komisií súťaží ako realizovať plánované aktivity na úrovni krajov, prípadne posunúť termíny krajských kôl súťaží,
  • celoštátne kolá súťaží, ktorých  termín konania je plánovaný na mesiac marec 2020, budú presunuté na náhradné termíny,
  • termíny celoštátnych kôl súťaží budú navrhnuté tak, aby zohľadňovali posunutie termínov krajských kôl súťaží,
  • konkrétne termíny budú určené s ohľadom na vývoj šírenia ochorenia.

 

Dovoľujeme si upozorniť, že ŠIOV  nemá žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajoch SR. Tieto informácie nájdete na stránkach MZVaEZ SREurópskej únieWHO – Svetovej zdravotníckej organizácieECDC – Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu osôb.

 

Skip to content