Search
Close this search box.

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ JANUÁR 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V tomto vydaní sme sa s projektovým manažérom Milanom Kuzmom rozprávali o začínajúcom projekte Centier excelentnosti. Okrem toho prinášame informácie o Hodnotiacom seminári vybraných finančne podporených projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023, súťaži budúcich kuchárov a cukrárov či treťom ročníku Národnej ceny kvality.

Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie:

https://mailchi.mp/78174cf91b9c/trendy-v-odbornom-vzdelvan-janur-2024

Skip to content