Search
Close this search box.

Žiaci cvičných firiem budú na veľtrhu obchodovať a súťažiť v medzinárodnej konkurencii

Cvičné firmy majú medzi slovenskými stredoškolákmi dlhoročnú tradíciu a dobré meno šíria nielen u nás, ale aj v zahraničí. Priestorom na realizáciu žiakov cvičných firiem, overenie a porovnanie vedomostí a zručností aj s rovesníkmi zo zahraničia bude Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania 18.-19. októbra v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Slovakia v Gbeľanoch. Okrem Slovenska sú na veľtrh prihlásené cvičné firmy z Českej republiky, Slovinska, Rumunska, Turecka a Španielska.

Tohtoročný veľtrh je venovaný téme „Etika v podnikaní“. Je miestom, kde si žiaci domácich aj zahraničných cvičných firiem môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili. Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou.

„Veľmi ma teší rastúci záujem žiakov o cvičné firmy, o čom svedčí aj počet firiem prihlásených na tohtoročný medzinárodný veľtrh. Je mimoriadne dôležité, že cvičné firmy si udržiavajú svoju dlhoročnú kontinuitu, ktorú neprerušila ani pandémia, ktorá naopak priniesla niektoré inovácie a vylepšenia napríklad v podobe nových súťažných disciplín. Cvičné firmy sú dôležitou a veľmi zaujímavou súčasťou vzdelávacieho procesu, ktorá nielen, že pretrváva, ale neustále sa vyvíja a rozširuje, za čo patrí veľká vďaka nášmu Slovenskému centru cvičných firiem (SCCF), pedagógom, partnerom aj samotným žiakom,“ zhrnul riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Súčasťou veľtrhu budú už tradične súťaže cvičných firiem. Tento rok v kategóriách logo a slogan, imidž stánku, Instagram post, reklamný šot, web a e-shop, 90 sekúnd vo výťahu a e-prezentácia cvičnej firmy. Medzinárodný veľtrh poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov.

Partnermi veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave, OVB Allfinanz Slovensko a.s., Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovak Business Agency (SBA), Metropolitní univerzita Praha (MUP), PEN Worldwide a Ministerstvo hospodárstva SR.

Viac informácií nájdete na http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2022-3a.html

 

 

 

 

 

 

Skip to content