Vyhľadať
Close this search box.

Aktuality

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné …

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 49 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a …

Ostatné pracovné stretnutie svetového združenia PEN WORLDWIDE (cvičných firiem -Practice Enterprises), ktorého je ŠIOV SCCF členom, sa uskutočnil 27. – 30. mája v Prahe. Podujatia sa zúčastnilo štyridsaťjeden zástupcov z devätnástich …

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje online seminár určený začínajúcim, ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl na odbornú  problematiku výučby …

Už schválené inovované Štátne vzdelávacie programy sú v platnosti s účinnosťou od 1. septembra 2024, začínajúc prvým ročníkom. Konkrétne ide o tieto Štátne vzdelávacie programy: 31 Textil a odevníctvo 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba …

Mladý ekofarmár je súťažou, ktorá už dvadsaťpäť rokov spája talentovaných žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom …

Skip to content