Search
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Celoslovenská súťaž „IPM STUDENT AWARD 2021“ má víťazov

Stredoškoláci  súťažili aktuálne v dvadsiatom ročníku súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl. Cieľom súťaže je motivovať žiakov a vyučujúcich k skvalitneniu vyučovacieho procesu v CAD grafických systémoch. Žiaci v školách aktívne využívajú 3D technológie, ktoré podporujú  programy  PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTTOP.

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. vyhodnotil v dvoch kategóriách troch najlepších súťažiacich, ktorí uspeli spomedzi siedmich zapojených žiakov.

Prvé miesto získal Benjamín Vajda  zo Strednej priemyselnej školy  technickej  Bardejov za prácu „FPV dron“ , druhé miesto obsadil Peter Strapko zo Strednej priemyselnej školy technickej Martin s prácou „ Kultivátor Väderstad Carrier CR 500“a tretie miesto patrí Istvánovi Hegedüšovi zo  Strednej priemyselnej školy Komárno za prácu „Karburátor“.  Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v Žiline v novembri tohto roka.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie za Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Vlasta Púchovská a za IPM Sloutions, s.r.o. Ing. Martin Pollák, RNDr. Peter Šoltés, Ing. Ivan Sihelský mali nesmierne náročnú úlohu. Komisia hodnotila v dvoch kategóriách. A kategória sa zamerala na  hodnotenie originality, náročnosť a zložitosť práce.  V kategórii B komisia hodnotila technické prevedenie a praktické využitie práce.  Žiaci preukázali svoju kreativitu, výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov.  Všetky témy prác víťazných projektov boli nápadité a zaujímavé.  Benjamín Vajda sa zapojil do súťaže aj v minulom roku a získal 2. miesto, rovnako István Hegedüš, ktorý obsadil 3. miesto čím ukázali, že vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD modelovania majú  výnimočné a  práca  s CAD systémami ich nesmierne inšpiruje a napĺňa. 

Súťažiaci získali nie len bohaté odborné skúsenosti od odborníkov z praxe, ale aj zaujímavé ocenenia od gestora IPM a ŠIOV-u.   Víťazom srdečne blahoželáme.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

 

 

 

Skip to content